Rozpoczęto prace ziemne oraz grodzenie placu budowy